DE MR VAN DE DUISTERHOUTSCHOOL

NAAM GELEDING FUNCTIE AFDELING
Annie Gjaltema Personeelsgeleding Lid Oosterwolde
Mw. A.C. vd Werff Oudergeleding Lid Oosterwolde
Roelinda vd Hoek Oudergeleding Lid Oosterwolde
Greetje Bakker Personeelsgeleding Secretaris Heerenveen VSO
Maureen Tulner Oudergeleding Lid Heerenveen VSO
Marie Schipper Oudergeleding Lid Heerenveen SO
Yvonne Hoogeveen Oudergeleding Voorzitter Heerenveen SO
Roos Siemonsma Personeelsgeleding Lid/GMR Heerenveen SO
Klaas Kompaan Personeelsgeleding Lid Heerenveen VSO
Download de notulen

VRAAG HET ONS

Stel uw vraag gerust, wij komen er zo spoedig mogelijk op terug.

MEER VOOR DE OUDERS

AGENDA

DOWNLOADS

MR

SCHOOLTIJDEN

“DAAR DOEN WE HET VOOR!”

Petra:

“Er is niets helemaal niet leuk.
Ik ga al 7 jaar hier naar school en vind het heerlijk.”

Marjolein:

“’s Ochtends zie ik juf lachend op het plein.
Ze heeft er weer zin in!”

Ruben:

“Juf helpt ons hele mooie dingen te maken van iets wat eerst niet zo mooi lijkt.”