VOOR DE OUDERS

Onze leerkrachten werken dagelijks aan een veilige en stimulerende leeromgeving. Leerlingen kunnen vertrouwen op een leerkracht die oog heeft voor wat ze in hun mars hebben. Ook kunnen ze rekenen op maatwerk, afgestemd op ieders individuele behoefte. Door het lesprogramma of de inhoud aan te passen, halen we het maximale in iedere leerling naar boven. Zo begeleiden we hen op weg naar de best passende plek in de toekomst.

ONS ONDERWIJS

Er wordt onderwijs gegeven in verschillende groepen, gericht op verschillen in ontwikkelingsperspectief, onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften.

ZML-regulier: onderwijs aan leerlingen met een lichte of matige verstandelijke beperking vaak in combinatie met een leerachterstand.
ZML-nabije begeleiding: onderwijs aan leerlingen die, ten gevolg van een gedragsstoornis problemen hebben met het volgen van onderwijs.
ZML-activiteitengericht: onderwijs aan leerlingen met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking en/of bijkomende problematiek zoals en motorische stoornis vaak in combinatie met een grote zorg- en begeleidingsbehoefte.
Er is continu aandacht voor de groepsgrootte. Dit stemmen we af op de leeftijd van de leerlingen, de leeftijd, de beperking en de plaatsing in het SO of VSO. Per groep wordt er individueel gewerkt aan realistische doelen, die zijn gericht op meest optimale uitstroombestemming. We oefenen praktische vaardigheden binnen verschillende domeinen: Zorg & Welzijn, Techniek, Land- en Tuinbouw en Economie. Onze leerlingen kiezen bewust voor een sector, waarna we eerst intern en vervolgens extern op zoek gaan naar leer- en ontwikkelmogelijkheden voor onze leerlingen.

  VRAAG HET ONS

  Stel uw vraag gerust, wij komen er zo spoedig mogelijk op terug.

  MEER VOOR DE OUDERS

  AGENDA

  DOWNLOADS

  MR

  SCHOOLTIJDEN

  “DAAR DOEN WE HET VOOR!”

  Petra:

  “Er is niets helemaal niet leuk.
  Ik ga al 7 jaar hier naar school en vind het heerlijk.”

  Duisterhoutschool

  Marjolein:

  “’s Ochtends zie ik juf lachend op het plein.
  Ze heeft er weer zin in!”

  Duisterhoutschool

  Ruben:

  “Juf helpt ons hele mooie dingen te maken van iets wat eerst niet zo mooi lijkt.”

  Duisterhoutschool