Speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland nodig? Duisterhoutschool!

Heeft uw kind het lastig op school en lijkt hij/zij geen aansluiting te kunnen vinden binnen het huidige schoolaanbod en de sociale omgeving? Of u weet al zeker dat uw kind naar het speciaal onderwijs in Friesland zal gaan? Hoe nu verder en waar te beginnen?

Duisterhoutschool, de school voor speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland

Speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland wordt geboden door een aantal scholen waaronder de Duisterhoutschool in Heerenveen en Oosterwolde. De Duisterhoutschool is een school gericht op speciaal onderwijs voor kinderen die binnen cluster 3 thuis horen.

Duisterhoutschool, de spil binnen speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland

Binnen het speciaal onderwijs in Friesland zijn er naast de Duisterhoutschool een aantal andere opties op verschillende locaties. Dit is afhankelijk van het cluster waarin uw kind ingedeeld zal worden. De Duisterhoutschool in Heerenveen kan hierin een adviserende rol op zich nemen zodat uw kind op de juiste plaats terecht komt.

Meer info

Duisterhoutschool Speciaal onderwijs voor cluster 3 in Friesland

Kinderen die binnen cluster 3 horen zijn heel goed thuis op de Duisterhoutschool. Deze school biedt speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland met een verstandelijke beperking of lichamelijke beperking die zeer moeilijk lerend zijn. Ook langdurig zieke kinderen en kinderen met epilepsie worden vaak ingedeeld in Cluster 3. Deze kinderen zien we elke dag met veel plezier op onze locatie in Heerenveen of Oosterwolde.

Meer info

4 verschillende Clusters binnen Speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland

Binnen het speciaal onderwijs voor kinderen in Friesland zijn 4 verschillende clusters en kinderen met andere behoeftes dan reguliere kinderen zullen ingedeeld moeten worden in 1 van deze 4 verschillende clusters.

Kom je ook een keertje kijken? Bel of mail en maak een vrijblijvende afspraak om kennis te maken!

Speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.

Speciaal onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn, maar ook voor kinderen die spraak en taalmoeilijkheden hebben.

Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. Kinderen met lichamelijk en/of verstandelijke beperkingen, maar ook voor kinderen met epilepsie.

Speciaal onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen.

VRAAG HET ONS

Stel uw vraag gerust, wij komen er zo spoedig mogelijk op terug.

Onze school

Bent u op zoek naar een school voor speciaal onderwijs? Op de Duisterhoutschool kan uw kind terecht voor toekomstgericht onderwijs. Onze leerkrachten werken dagelijks aan de ontwikkeling van iedere individuele leerling. We sluiten zoveel mogelijk aan op de behoeftes en mogelijkheden van uw kind.

Lees verder

Uw kind op de Duisterhoutschool

Om op de Duisterhoutschool te komen heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband kan u helpen met deze aanvraag. Hebt u hulp nodig bij het maken van de juiste keuze? Neem voor meer informatie gerust contact op.

Lees verder

Voor leerbedrijven en instellingen

Een deel van onze leerlingen stroomt uit naar werk, een deel naar dagbesteding en een deel naar vervolgonderwijs. De Duisterhoutschool werkt graag samen met bedrijven en organisaties in de omgeving om een geschikte plek te creëren voor onze leerlingen.

Lees verder

“DAAR DOEN WE HET VOOR!”

Petra:

“Er is niets helemaal niet leuk.
Ik ga al 7 jaar hier naar school en vind het heerlijk.”

Marjolein:

“’s Ochtends zie ik juf lachend op het plein.
Ze heeft er weer zin in!”

Ruben:

“Juf helpt ons hele mooie dingen te maken van iets wat eerst niet zo mooi lijkt.”