ONZE SCHOOL

Bent u op zoek naar een school voor speciaal onderwijs? Op de Duisterhoutschool kan uw kind terecht voor toekomstgericht onderwijs. Onze leerkrachten werken dagelijks aan de ontwikkeling van iedere individuele leerling. We sluiten zoveel mogelijk aan op de behoeftes en mogelijkheden van uw kind en bereiden hen voor op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Toekomstgericht onderwijs

De Duisterhoutschool biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan kinderen en jongeren die zeer moeilijk leren (ZML) en/of een meervoudige handicap hebben. Door onderwijs op maat te bieden bereiden we onze leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Op de Duisterhoutschool kunnen leerlingen rekenen op onderwijs in een veilige en respectvolle omgeving. De ontwikkeling van ieder kind staat bij ons voorop. Rust, duidelijkheid en structuur spelen een belangrijke rol. Wij zetten ons iedere dag in om passend onderwijs te creëren, optimaal afgestemd op onze leerlingen. Op die manier helpen we alle leerlingen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een eigen plek in de samenleving.

Schoolgids

U kunt onze schoolgids raadplegen voor informatie over de school, het onderwijs en de zorg die we zo nodig verlenen. Ook vindt u er alle praktische informatie. U kunt de schoolgids hier downloaden.

Handelingsgericht werken

Praktijkervaringen van leerkrachten en wetenschappelijke onderbouwingen hebben HGW teruggebracht tot de kern. Bekijk de video hieronder voor meer informatie.

  VRAAG HET ONS

  Stel uw vraag gerust, wij komen er zo spoedig mogelijk op terug.

  MEER VOOR DE OUDERS

  AGENDA

  DOWNLOADS

  MR

  SCHOOLTIJDEN

  “DAAR DOEN WE HET VOOR!”

  Petra:

  “Er is niets helemaal niet leuk.
  Ik ga al 7 jaar hier naar school en vind het heerlijk.”

  Duisterhoutschool

  Marjolein:

  “’s Ochtends zie ik juf lachend op het plein.
  Ze heeft er weer zin in!”

  Duisterhoutschool

  Ruben:

  “Juf helpt ons hele mooie dingen te maken van iets wat eerst niet zo mooi lijkt.”

  Duisterhoutschool