Woensdag 1 april

Heerenveen/Oosterwolde, 1 april 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van de Duisterhoutschool, Zoals u wellicht via de media al hebt vernomen is gisteren door het kabinet besloten tot het verlengen van de periode van sluiting van scholen en kinder- opvanginstellingen in heel Nederland. In navolging van dit besluit zal de Duisterhoutschool, zowel in Heerenveen als in Oosterwolde gesloten zijn tot en met de meivakantie. Dit betekent dat de school op z’n vroegst op 11 mei aanstaande weer toegankelijk zal zijn.

Daarbij blijft de uitzondering voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen van kracht. Kinderen van ouders in deze beroepen kunnen naar onze scholen komen, wanneer zij niet verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben. De ouders die gebruik moeten maken van deze uitzonderingsregeling hebben hierover contact met de leerkracht, bijvoorbeeld via Klasbord, telefoon of mail. Wij willen graag benadrukken dat onze ervaring inmiddels is dat ouders alleen van deze uitzonderingsregeling gebruikmaken als er echt geen andere mogelijkheden zijn in het eigen netwerk. Daar zijn we dankbaar voor, omdat dit voorkomt dat de kinderen alsnog in grotere groepen bij elkaar zijn, met alle risico’s die dit voor de gezondheid van de kinderen en onze collega’s met zich meebrengt.

Het bestuur van SO-Fryslân maakt graag van deze gelegenheid gebruik om grote waardering uit te spreken voor de voortvarendheid en zorgvuldigheid waarmee de schoolteams het thuisonderwijs en de opvang van de kinderen realiseren.

De Corona-uitbraak en de daarmee gepaard gaande maatregelen raken allemaal ons dagelijks leven. We zijn ons ervan bewust dat het thuisblijven van de kinderen en het helpen bij het thuisonderwijs ook van ouders een grote inspanning vraagt. Wij wensen u daarbij sterkte en wensen u allen een goede gezondheid!

Met vriendelijke groet, mede namens Map Schepers en het bestuur van SO-Fryslân, Wietse Blink, directeur.

Dinsdag 17 maart

Geachte ouders en medewerkers,

Op dit moment bereiken ons berichten van collega’s en ouders dat er mogelijk in de naaste omgeving Corana besmetting heeft plaatsgevonden gezien er ziekteverschijnselen zijn. De GGD test alleen de meest kwetsbare groep, dus weten we niet zeker of dat daadwerkelijk zo is. We vragen een ieder nadrukkelijk om alert te zijn op de symptomen van Corona en te handelen zoals aangegeven door de GGD/RIVM en zo nodig de huisarts te bellen. Vanuit school kunnen wij niet meer doen dan nogmaals iedereen te vragen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte middels de mail en/ of Klasbord. We hopen dat met deze aanwijzingen, net zoals iedereen in Nederland, het virus spoedig ingedamd kan worden en wensen een ieder die onverhoopt toch ziekteverschijnselen krijgt veel sterkte toe!

Namens bestuur en directie SO Fryslan, Map Schepers en Wietse Blink

Maandag 16 maart

Beste Ouders/verzorgers,

Vanuit SO Fryslân proberen we te voldoen aan de oproep van de minister om opvang te regelen voor ouders met vitale beroepen. Wilt u weten of uw beroep onder de vitale beroepen valt, klik dan op deze link. Hier treft u de lijst met door de overheid aangegeven vitale beroepen.
Speciale Kinderopvang Wille is bereid om deze te verzorgen in samenwerking met SO Fryslân. Als u hiervan gebruik zou moeten maken omdat u beide werkt in een vitaal beroep, dan kunt u contact opnemen via het volgende email adres: info@specialekinderopvang.nl.
Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur en directie,
Wietse Blink en Map Schepers

Zondag 15 maart

In navolging op de brief die u afgelopen vrijdag gekregen heeft en de persconferentie op zondagmiddag 17:30 uur het volgende;
De overheid heeft besloten scholen en kinderopvang te sluiten t/m 6 april as. Ook onze scholen blijven dus langer dicht. In plaats van 31 maart blijven we dicht tot en met 6 april.
Ouders die in vitale beroepen werken en echt geen opvang kunnen regelen voor hun kinderen kunnen zich melden bij de directie van school. Hier treft u de lijst met door de overheid aangegeven vitale beroepen Hier treft u de lijst met door de overheid aangegeven vitale beroepen

Verder blijven de uitgangspunten in de brief van vrijdag 13 maart van kracht.

Vrijdag 13 maart

Op vrijdag 13 april hebben we als schoolbestuur een brief opgesteld met daarin belangrijke informatie aangaande het Coronavirus en het sluiten van onze scholen. Lees hier de brief vanuit ons bestuur: Brief ouders sluiting school